Talks

Tijd voor toelichting en verdieping. Ontmoet de mensen achter de voorstellingen en verrijk je kijkervaring met exclusieve achtergrondinformatie.
Scroll naar beneden voor meer info.

Highlight

Kies voor één van onze highlights. Gegarandeerd een bijzondere ervaring!

Locatie

Operadagen Rotterdam gebruikt haar stad als podium én decor. Veel voorstellingen zijn op onalledaagse en onontdekte locaties in de stad: pleinen, woonkamers, kerken, een oude wasserij, winkels, bovenop de Bijenkorf en zelfs een fitnesscentrum.

Language no problem

Text isn't necessary for the correct perception of the performance. When there's text, it's English spoken or surtitled.

Rolstoeltoegankelijk

Deze voorstelling is rolstoeltoegankelijk.

Boventiteling aanwezig

Deze voorstelling is voorzien van boventiteling.

CONTEXT

Privacybeleid

Op vrijdag 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG ingegaan. Operadagen Rotterdam vindt uw privacy belangrijk en informeert u graag over de manier waarop er wordt omgegaan met uw gegevens ten behoeve van de kaartverkoop en de informatievoorziening.

Operadagen Rotterdam streeft naar optimale dienstverlening bij uw bezoek aan onze website. In bepaalde gevallen wordt u gevraagd om uw gegevens te verstrekken. Dat kan zijn indien u tickets wenst aan te schaffen of indien u Vriend wenst te worden van Operadagen Rotterdam. Operadagen Rotterdam verwerkt deze gegevens en neemt daarbij uw privacy serieus.

Uw gegevens worden met zo optimaal mogelijke zorg behandeld. Operadagen Rotterdam houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige wetgeving stelt aan de bescherming van persoonsgegevens. Het wettelijk kader betreft in dit geval de A.V.G: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel verwerking persoonsgegevens

Operadagen Rotterdam maakt gebruik van het kaartverkoopsysteem ActiveTickets indien u via onze website tickets aanschaft. De aldus verkregen persoonsgegevens alsmede de gegevens die u aan Operadagen Rotterdam heeft verstrekt indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen of u vriend wenst te worden van Operadagen Rotterdam worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
• Het verwerken van uw aanschaf van tickets, toesturen van programmawijzigingen en andere noodzakelijke bezoekersinformatie;
• Het met uw instemming toesturen van nieuwsbrieven en andere informatie over het Operadagen Rotterdam;
• Het uitvoeren van analyses en klanttevredenheidsonderzoek

Welke gegevens verwerkt Operadagen Rotterdam

Alle gegevens die nodig zijn voor de hierboven gemelde verwerkingsdoelen worden aan u gevraagd bij uw bezoek aan onze website indien u tickets wenst te bestellen of vriend van Operadagen Rotterdam wenst te worden. Het betreft in beide gevallen volledige naam- en adresinformatie, e-mailadres, telefoonnummer en informatie die een financiële afwikkeling van een mogelijke transactie mogelijk moeten maken. Wij bewaren deze gegevens totdat u de wens uit dat deze gegevens niet meer door Operadagen Rotterdam mogen worden bewaard.

Verwerkersovereenkomst

Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierbij gaat het om de volgende partijen / instanties:

  • ActiveTickets: verwerker van ons ticketingsysteem
  • Mailchimp: verwerker voor de verzending van e-mails
  • 
Google: verwerker voor de data-analyse van ons webverkeer
  • Mollie: verwerker van online betalingssysteem

Informatie over en inzage in gegevens

Indien u vragen, op- en aanmerkingen of klachten heeft over het gebruik van de van u ontvangen persoonsgegevens, kunt u zich daarmee richten tot de afdeling Communicatie & Marketing via het e-mailadres: info@operadagenrotterdam.nl. U kunt daarbij aangeven indien u geen nieuwsbrieven, programmawijzigingen en andere noodzakelijke bezoekersinformatie meer wenst te ontvangen. Ook kunt u via uw melding aangeven dat u inzage in uw gegevens wenst en eventueel kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens uit onze data.

Foto en video
Door het kopen van een voorstellingskaartje stemt u ermee in dat u mogelijk gefotografeerd of gefilmd wordt door één van onze fotografen of videomakers. We gebruiken foto’s voor diverse marketingdoeleinden en in verschillende marketingmiddelen. Zo mogelijk nemen we voor we een foto of video publiceren contact op met de geportretteerde(n).

ENGLISH

We respect your privacy and gladly inform you about the way we handle your personal data for tickets sales and communication purposes.

We aspire the best possible services when you’re visiting our website. In some cases, we ask you to to submit personal data. For example, when you’re buying online tickets or register as a friend of Operadagen Rotterdam. Operadagen Rotterdam respects your privacy whilst processing this data.

We respect all claims of current legislation regarding the protection of personal data. The relevant legal frame is the A.V.G.: Algemene Verordening Gegevensbescherming (General decree protection of personal data).

Purpose of data processing
We use the ticket sales system ActiveTickets for online ticketing. We gather personal data via ActiveTickets, when you register for our newsletter or as a friend of Operadagen Rotterdam and use this data for:
• The processing of the purchase of your tickets, informing you about changes in our programme schedule and other essential visitors’ information;
• With your consent, sending you newsletters and other information about Operadagen Rotterdam;
• Carry out marketing analyses and research about client satisfaction

Data processed
We ask you for all data needed for purposes as mentioned above when you visit our website, order online tickets or when you register as a friend. Data concerned are: full name, post address, e-mail address, telephone number and information needed for a financial transaction. We save all data until you request us not to do so.

Processing agreement
We process your personal data in cooperation with several parties and enter into an agreement with them. Parties involved are:
• ActiveTickets: online ticketing
• Mailchimp: e-mailing
• Google: data analyses of website traffic
• Molllie: online payment system

Looking up your personal data
In case of any questions or complaints about the use of your personal data, please send an e-mail to our marketing & communication department: info@operadagenrotterdam.nl. You can request you don’t want to receive any newsletters, changes in programme schedules or other essential visitors’ information. Next to this, you can ask for permission to look into data we collect, and ask for your data to be removed.

Photo and video
By buying a ticket of an event, you consent with the chance you’re being photographed or filmed during the event. We use photos and videos for several marketing purposes. If possible, we contact all people being portraited before publishing photos or videos.